Walne Zebranie

Zarząd MUKS Kotwica 50 działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia (paragraf 19, punkt 1) zwołuje na dzień 11 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia (zwane dalej „Walne Zebranie”), które odbędzie się o godzinie 16:00 w Kołobrzegu, w hali Milenium (sala