Zarząd Kotwicy 50 informuje, że w dniu 19.12.2016 o godz. 17.30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu. Miejscem Walnego Zebrania będzie sala konferencyjna hali Milenium.

Porządek obrad dostępny jest w biurze klubu (hala Milenium, ul. Łopuskiego 38).

Walne Zebranie